بنر صفحه

- راه حل -

  • فیبر گیاهی
  • مواد پلاستیکی

خط تولید پالت پلاستیکی عمدتاً از مواد مختلفی از پلاستیک زباله برای تولید پالت های پلاستیکی استفاده می کند.

خط تولید پالت پلاستیکی عمدتاً از مواد مختلفی از پلاستیک زباله برای تولید پالت های پلاستیکی استفاده می کند.